Nasza organizacja zainteresowana jest przede wszystkim popularyzowaniem wiedzy z dziedziny antropologii kulturowej, pomocą w organizowaniu badań z dziedziny etnologii/etnografii, antropologii kulturowej i historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem kultur autochtonicznych Ameryki; badaniem emigracji i kolonizacji polskiej w Ameryce,  badaniem procesów akulturacyjnych wśród grup etnicznych w Ameryce; współpracą ze wszystkimi organizacjami polonijnymi; oraz innymi formami działania, które mogą przyczynić się do rozpowszechnienia i pogłębiania wiedzy o kulturze.

Zostań członkiem PAES, wypełnij deklarację członkowską

New_membership_PAES_application-2