Bronisław Malinowski

Bronisław Malinowski - Antropolog w terenie

Author: Janusz R. Kowalczyk

Published: Dec 20 2018

Światowej sławy antropolog społeczny, podróżnik, etnolog, religioznawca, socjolog i pisarz. Twórca szkoły funkcjonalnej i popularyzator metody intensywnych badań terenowych, jedna z najważniejszych postaci nowoczesnej wiedzy o człowieku. Prekursor nowych kierunków nauk społecznych.

Urodzony w Krakowie, z wyróżnieniem zdaje maturę. Studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie potwierdza doktoratem “O zasadzie ekonomii myślenia”. Kontynuuje naukę w London School of Economics. Większość życia zawodowego spędza w Wielkiej Brytanii i USA oraz na wyspach Melanezji.

W 1914 udaje mu się uzyskać środki na badania na Wyspach Trobriandzkich. W pierwszej fazie podróży na wschód towarzyszy mu jako fotograf i rysownik Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), który na wieść o wybuchu wojny opuszcza przyjaciela i wraca do kraju.

https://culture.pl/pl/artykul/bronislaw-malinowski-antropolog-w-terenie