Bronisław Kacper Malinowski

urodzony w Krakowie 7. 04. 1884 roku w rodzinie akademickiej – jego ojciec Lucjan Malinowski był wówczas profesorem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesował się również dialektologią i etnografią, czym zainteresował syna. Będąc słabego zdrowia Bronisław kończy gimnazjum eksternistycznie, a następnie rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficznym UJ, studiując ponad to matematykę i fizykę. W 1906 roku kończy studia, a  dwa lata później uzyskuje tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy o tytule znamiennym dla rozwoju jego późniejszych koncepcji antropologicznych: „O zasadzie ekonomii myślenia”.

Pod koniec studiów wygasa jego zainteresowanie naukami ścisłymi i rodzi się zwrot w kierunku nauk humanistycznych. Pod koniec 1909 roku wyjeżdża na studia do Lipska, gdzie pracuje pod kierunkiem historyka ekonomii Karla Buchnera oraz twórcy psychologii eksperymentalnej Wilhelma Wundta. W 1910 roku podejmuje studia podyplomowe z zakresu antropologii społecznej w London School of Economics and Political Science i wydaje swą pierwszą pracę o charakterze antropologicznym – krytyczną rozprawę o dziele Jamesa Frazera „Totemism and Exogamy”.

W 1914 roku dzięki pomocy etnologa Charles Seligmana wyjeżdża na badania do Nowej Gwinei, a po wybuchu I wojny światowej pozostaje w Australii, będącej bazą wypadową dla dalszych jego badań  na Wyspach Triobrandach. Efekty tych rozległych studiów na kulturą Triobrandczyków stają się materiałem służącym opracowaniu jego autorskiego modelu antropologii funkcjonalnej. Podczas pobytu na Triobrandach w 1916 roku otrzymuje Malinowski kolejny doktorat, tym razem z Uniwersytetu Londyńskiego. Pierwsza publikacja na temat wspomnianych  badań ukazuje się w 1922 roku, a w 1927 roku Malinowski podejmuje pracę  w London Economics School jako profesor nowo utworzonej Katedry Antropologii Społecznej. W 1934 roku odbywa trzymiesięczną podróż naukową po Afryce Południowej i Wschodniej. W 1935 roku przyjmuje obywatelstwo brytyjskie. Z Uniwersytetem Londyńskim związany jest aż do wybuchu II wojny światowej kształcąc takich studentów jak  R. Firth, E. Leach czy R. Piddington. W tym czasie wykłada też w Wiedniu, Rzymie i Oslo.

W 1938 roku Malinowski wyjeżdża do USA, gdzie otrzymuje profesurę na Uniwersytecie w Yale. 16 maja 1942 roku umiera nagle w New Haven.