W latach 1980–2004 Wydawnictwo Naukowe PWN wydało trzynastotomową edycję Dzieł Bronisława Malinowskiego (​ISBN 83-01-01172-6​)

Inne publikacje: