Samodzielny projekt badawczy dr Justyny Laskowskiej-Otwinowskiej, kurator w PME w Warszawie,  objął badania archiwalne i gabinetowe w latach 2017-2019 i początkowo dotyczył społecznej roli ruchu nuevo cancion w Ameryce Środkowej i Południowej. Ludoznawczy charakter tego ruchu został zestawiany z europejskimi nurtami zainteresowania muzyką ludową. Z badań tych wyłoniło się zainteresowanie badaczki charakterem rewolucyjnym tego ruchu, co już bezpośrednio skierowało jej uwagę na osobę Violety Parra. Spotkania w ambasadzie Chile w Warszawie zaowocowały rozpoczęciem poszukiwań zagubionych nagrań tej śpiewaczki z okresu jej pobytu w Polsce w 1955 roku na słynnym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Badaczka odnalazła trzy nagrania: na matrycach firmy Muza oraz na płytach, które zostały przekazane Muzeum Violety Parra w Santiago de Chile.

Efektem realizacji tego projektu były, ponad to, dwa wystąpienia na seminariach PAES, w 2018 i 2019 roku. Jeden z wykładów został wytypowany do publikacji PAES. Również ambasada Chile zaprosiła dr Justynę Laskowską-Otwinowską do przeprowadzenia wykładów na temat tego znaleziska w Chile – w Muzeum Violety Parra oraz w siedzibie chilijskiego MSZ. Niestety zamieszki społeczne w 2019 w Chile, w ostatniej chwili uniemożliwiły realizację tego zamierzenia. Jednak wyniki swoich poszukiwań i ustaleń badaczka zamierza  wykorzystać w postaci wystawy o muzyce buntu w ruchach społecznych w kolejnych latach. Obecnie zainteresowania społeczną rolą muzyki są przez badaczkę kontynuowane w postaci eksploracji tematu kształtowania się zalążka muzyki popularnej w początkach XX wieku w miejscach nasilającego się kontaktu międzykulturowego w obszarach objętych kolonizacją.