Informacje i poniższych projektach zostały przeniesione z poprzedniej strony PAES/PATE

Trzydzieści lat przemian społecznych, wśród Afroamerykanów Atlantic City, od wprowadzenia przemysłu kasynowego (1978).

Przegląd socjologiczny, mający wskazać pozytywy i negatywy nowej sytuacji społecznej i ekonomicznej.
Jak dalece społeczność Afroamerykańska odczuła pojawienie się nowego źródła zatrudnienia? Czy kasyna zaoferowały równe warunki zatrudnienia, lub czy Afroamerykanie otrzymali lepsze albo gorsze szanse? Jak miejscowi Afroamerykanie zareagowali na tę nową możliwość zarobkowania? Czy kasyna były odpowiedzialne za gwałtowne zmiany w krajobrazie urbanistycznym Inletu Atlantic City, a jeśli tak, jak zmiany te odbiły się na najbiedniejszych mieszkańcach miasta? Ilu z nich zmuszonych było do opuszczenia miasta, by znaleźć nowe miejsce zamieszkania? Jaki jest procent Afroamerykanów wśród pracowników kasyn? Projekt ten, do skompletowania danych, wymaga kilkunastu zbieraczy informacji. PAES/PATE będzie usiłować zdobyć fachową pomoc zawodowych socjologów z polskich i amerykańskich uczelni w ustalaniu detali kwestionariuszy i skompletowaniu rezultatów do analizy socjologicznej.

Projekt Nakum. Kontynuacja.

Pierwszy polski projekt archeologiczny dotyczący eksploracji i badań naukowych majańskiego stanowiska w Nakum, w Gwatemali, pod kierownictwem dr. Jarosława Źrałki i Wiesława Koszkula z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aczkolwiek PAES/PATE próbowało wesprzeć finansowo wysiłki tej pierwszej polskiej ekspedycji do stanowiska majańskiego, fundusze te były drastycznie ograniczone przez nasze możliwości finansowe. Zebrane pieniądze ledwie wystarczały na ogłoszenie drukiem raportów z prac polowych. PAES/PATE jest zainteresowane w załatwieniu znacznych funduszy wspierających, ponieważ projekt ten stwarza niezwykłe szanse dla lepszego rozumienia powodów nagłego załamania się klasycznej cywilizacji Majów, a także, ponieważ jego kierownikami są dwaj członkowie naszego towarzystwa, które czuje się przez to zobligowane do niesienia im jak najdalej idącej pomocy. Odkrycie przez zespół Źrałki-Koszkula nienaruszonego grobowca majańskiego władcy Nakum (2006), liczy się również, jako spektakularny sukces tych znakomitych polskich archeologów.

Archeologiczna lustracja rejonu wybrzeża New Jersey.

Poszukiwanie całorocznych miejsc zamieszkania Lenni Lenapów wzdłuż wybrzeża New Jersey w strefie obecnych hrabstw Ocean, Atlantic i Cape May.
Czy stałe osadnictwo indiańskie New Jersey było geograficznie skupione w interiorze, a pas wybrzeża Atlantyku odwiedzany był wyłącznie w sezonie letnim? Co w takim razie z legendą o Indianach Absegami z obecnego nadbrzeżnego Absecon, NJ? Gdzie można ulokować wioski Lenapów (Lenopów?) Keczemecze? Kim byli Indianie znad Mulica River? Gdzie znajdują się zapomniane miejsca pochówków w Leeds Point, Pleasantville, czy Port Republic? Czy stanowisko Beesley Point odnosi się wyłącznie do czasów prehistorycznych? Jaka była oryginalna nazwa Manahawkin, bez wątpienia wywodząca się ze słowa tubylczego? Czy legendarny “król Numa”, przypuszczalnie saczem Keczemeczów (?), mieszkał na wybrzeżu Wildwood? Dlaczego emblemat Egg Harbor Township skomponowany jest z dwóch postaci podających sobie dłonie, Indianina i kolonisty, skoro nie było tu tubylców na stałe zamieszkujących wybrzeże? Wczesna tradycja lokalnych białych osadników mówi o wielu spotkaniach z tubylcami zamieszkującymi wybrzeże i, położone wzdłuż niego, liczne wysepki. Te pytania i jeszcze wiele innych odnoszą się do zaniedbanej archeologicznie strefy południowego New Jersey. Czy zaniedbanie to jest przypadkowe, czy np. podyktowane zostało “politycznie”, a jesli tak, to dlaczego? Projekt ten może być prowadzony przez archeologów PAES/PATE: dr. Jarosława Źrałkę, Wiesława Koszkula i dr. Radosława Palonkę z zarezerwowanym miejscem dla obserwatora z New Jersey Archaeological Society.

Sprawy aktualne Indian Nanticoke Lenni-Lenape z hrabstw Cumberland i Salem w południowym New Jersey. Przegląd socio-polityczny.

Jak, uznane przez władze stanowe, plemię indiańskie zmaga się, by poprawić swój społeczny i polityczny status, i jakie trudności, jeśli w ogóle takie istnieją, napotyka w tym procesie?
Jest zrozumiałe, nawet oczywiste, że którakolwiek społeczność indiańska w Stanach Zjednoczonych szuka generalnie poprawy swej sytuacji. Może to odnosić się do jej możliwości finansowych, systemu ochrony zdrowia i/lub szkolnictwa, albo też osiągnięcia wyższego poziomu autonomii politycznej. Narody uznane przez rząd federalny stają niekiedy wobec skomplikowanych układów z rządami stanowymi; te, uznane tylko przez rządy stanowe, usiłują udowodnić swoją historyczną egzystencję i zdobyć “łaskę federalną” zgodnie z arbitralnymi przepisami Kongresu i Biura do Spraw Indian. Nanticoke Lenni-Lenapowie z południowego New Jersey są w stadium gromadzenia historycznych i genealogicznych dowodów, iż kontynuują swą egzystencję, jako odrębna kulturowo i etnicznie grupa. Czy napotykają w tych zmaganiach na przeciwności? I kto, jeśli w ogóle, kryje się za nimi, i dlaczego? Projekt ten wymaga przeprowadzenia pewnej liczby wywiadów z członkami Rady Plemiennej, oraz analizy odnośnych materiałów w postaci wiadomości prasowych i artykułów. Andrzej Wala i (w miarę możliwości) dr Bartosz Hlebowicz z Firenze, Włochy, mogą ten projekt poprowadzić razem.

Sprawy aktualne Indian Kalinago z Dominiki w Indiach Zachodnich.

Jak, cudownie ocalały, naród Tubylczych Amerykanów z karaibskiej wysepki buduje swoje polityczne plany, stając twarzą w twarz z niepewną , a co najmniej, ambiwalentną reakcją “biało-czarnego” państwa Dominiki?
Projekt ten wymaga dwu-trzytygodniowego pobytu w Salybii, na Terytorium Kalinago, i intensywnych wywiadów z ich przywódcą i urzędnikami Terytorium dla opracowania odnośnego raportu. Aby skonfrontować opinie rządu Dominiki należy wcześniej ustalić odpowiednie spotkania wraz dodatkowym pobytem w Roseau, stolicy wyspy. Prowadzenie projektu i przeprowadzenie wywiadów: Andrzej Wala (PAES/PATE)