Amerykański sen na Greenpoincie

Amerykański sen na Greenpoincie

Greenpoint zmienia się na naszych oczach. Transformacja polityczna w Polsce, przystąpienie do Unii Europejskiej, wyłączenie obywateli polskich z loterii wizowych, proces gentryfikacji – to tego główne przyczyny. W związku z tymi zmianami polskość Greenpointu przestaje być tak wyrazista, jak jeszcze 10-20 lat temu. Dzielnica jednocześnie ulega interesującym przekształceniom – Greenpoint staje się na naszych oczach coraz bardziej kosmopolityczny.

Projekt „Amerykański sen na Greenpoincie – historia mówiona” (American Dream in Greenpoint – Oral History Project), który jest realizowany od 2015 -2018 roku, miał za zadanie owe zmiany dokumentować. Przywołać dawny Greenpoint z pamięci jego mieszkańców, a równocześnie pokazać nowe oblicze tej coraz mniej polskiej części Brooklynu.

Przeprowadzano rozmowy z polskimi imigrantami, których los związał na dłużej z Greenpointem i którzy przybyli w latach 90tych. Interesowały  nas wszystkie doświadczenia emigracji, przebieg procesu adaptacji, praca zarobkowa, życie rodzinne i towarzyskie oraz podtrzymywanie związków z Polską, a także ocena środowiska polonijnego i jego organizacji.

Projekt był realizowany pod auspicjami Fundacji Culture Shock w ramach programu „Greenpoint. Przemiany”. Współpracujemy z Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie przeprowadzone wywiady zostały archiwizowane i wzbogacają kolekcję dokumentującą doświadczenia Polaków poza granicami kraju.