Projekt na Greenpoincie, dotyczący polskiej emigracji do USA

Odczytywanie literatury pięknej stworzonej przez pisarza współczesnych pochodzenia indiańskiego.

Rozumienie muzyki ludowej i walczącej

Przyglądanie się i uczestniczenie w rewitalizacji języków tubylczych

O tych i kolejnych naszych działaniach będzie można tutaj znaleźć informacje