Wydawnictwa

Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000
red.: Krystyna Baliszewska i Andrzej Wala,

Atlantic City – Wielichowo 2001,
stron 400,
format 16,5cm x 24cm

Cena US: $20.00, w Polsce: 20,00 PLN
Spis treści

 • O początkach Towarzystwa i jego przetrwaniu – Andrzej J.R. Wala
 • Wstęp – Aleksander Posern-Zieliński
 • 1. Historyczno-polityczne implikacje europocentryzmu w procesie podboju i kolonizacji Ameryki oraz doktrynalnego utrwalania zdobyczy w czasach postkolonialnych po współczesność – Andrew J.R. Wala
 • 2. Kłamstwa, spaczenia, przemilczenia i półprawdy: manowce historii Indian amerykańskich – Andrew J.R. Wala
 • 3. Pojmana przez Indian. Relacja Mary Rowlandson jako zapis antropologiczny – Andrew J.R. Wala
 • 4. Relacje jezuitów jako podstawa kształtowania się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku – Anna Małgorzata Czyż
 • 5. Stereotyp Indianina w filmie amerykańskim – Ewa Marciniak-Dżurak
 • 6. Historyczna archeologia Irokezów z północnowschodniej Ameryki Północnej – Dean R. Snow
 • 7. Tubylcy Manhattanu w okresie pierwszych kontaktów z Europejczykami (XVI-XVII w.) – Krzysztof Kopczyński
 • 8. Od Brotherton do Bridgeton. Indianie New Jersey w XIX i XX wieku – Andrew J.R. Wala
 • 9. Lenni Lenape. Zarys historii wskrzeszonego plemienia – Andrew J.R. Wala
 • 10. Seks i waloryzacje normatywne. Patriarchat europejski a stosunki płci u Indian Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej – Andrew J.R. Wala
 • 11. Muzyka Indian Ameryki Północnej. Charakterystyka – Anna M. Dobrowolska
 • 12. Społeczny kontekst Tańca Słońca u Arapahów Północnych – Krzysztof Kopczyński
 • 13. Powieść i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej – Ewa Marciniak-Dżurak
 • 14. Literatura indiańska i etnografia – Ewa Dżurak
 • 15. Konkwista w kontekście wspólnych interesów i dążeń imperialistycznych państwa i Kościoła – Andrew J.R. Wala
 • 16. Współczesny wkład Polski i Polonii Amerykańskiej w nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i techniczne Ameryki Łacińskiej – Edmund S. Urbański
 • 17. Etnokulturowa, społeczna i polityczna interpretacja osobowości latynoskiej w Nostromo Josepha Conrada – Marian Hillar
 • 18. Belize. Szkic historyczny. Możliwości badań antropologicznych – Andrew J.R. Wala
 • 19. Konflikt etniczny w Ekwadorze: kontrowersje metysko-indiańskie w Otavalo – Aleksander Posern-Zieliński
 • 20. Mieszkańcy Himalajów rejonu Annapurny i Langtangu – Małgorzata Gąsienica-Małek
 • 21. O nacjach i wiarach. Z badań nad samoświadomością społeczności lokalnych, na pograniczu katolicko-prawosławnym na Białorusi – Anna Engelking
 • 22. Klątwa rodzicielska w kulturze ludowej – Anna Engelking
Indianie Kalinago i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
Indianie Kalinago i inni… Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
red.: Andrzej J.R. Wala i Krystyna Baliszewska,

Atlantic City – Wielichowo 2009,
stron 512,
format 16,5cm x 24cm

Cena US: $25, w Polsce: 40 PLN
Spis treści

 • Wprowadzenie – Aleksander Posern-Zieliński
 • 1. Biali Indianie. O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie – Anna Małgorzata Czyż
 • 2. Przekroczyć tabu. Przypadki kanibalizmu w Nowej Francji – Anna Małgorzata Czyż
 • 3. Trzecia płeć. Koncepcje płciowosci w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej – Waldemar Kuligowski
 • 4. Rytuał, wzajemnosć i organizacja społeczna na przykładzie Kiowa-Apaczów – John J. Beatty
 • 5. Etnoastronomia Indian amerykańskich – John J. Beatty
 • 6. Kultura Indian Pueblo w regionie Mesa Verde. Możliwosci rekonstrukcji przeszłosci w oparciu o współpracę archeologów z Rdzennymi Amerykanami – Radosław Palonka
 • 7. Tony’ego Hillermana romans z Południowym Zachodem – Ewa Dżurak
 • 8. Bieganie po indiańsku: uwagi na marginesie przygotowań do maratonu – Ewa Dżurak
 • 9. Wielki rozkwit w czasach upadku. Nakum w schyłkowym okresie klasycznym – Jarosław Źrałka
 • 10. Polskie badania w Nakum i odkrycie grobowca królewskiego Majów – Wiesław Koszkul i Jarosław Źrałka
 • 11. Na granicy sztuki oficjalnej i popularnej. Graffiti z osrodka Majów w Nakum – Justyna Olko i Jarosław Źrałka
 • 12. Ludobójstwo podboju Ameryki. Rozmyślania nad moralną nędzą cywilizacji chrzescijańskiej – Andrzej J.R. Wala
 • 13. O ludobójstwie Indian – Zofia Kozimor
 • 14. Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania – Andrzej J.R. Wala
 • 15. Kalinago, Indianie szmaragdowej wyspy – Andrzej J.R. Wala
 • 16. Kuri-Kuri Indian z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz
 • 17. Ceramika Indian Paipai i Kumiai z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz, Jan Barankiewicz
 • 18. Totalitaryzm religijny – Dariusz A. Majer
 • 19. Kateri Tegakouita. Milcząca święta Mohawków – Anna Małgorzata Czyż
 • 20. Istota prozelityzmu. Misje chrzescijańskie a Indianie amerykańscy – Andrzej J.R. Wala
 • 21. Niewidzialni wojownicy, czyli o co walczą dziś Indianie – Marek Maciołek
 • 22. Niewidzialni Indianie stanów New Jersey i Delaware – Edward F. Heite
 • 23. Źródła tożsamosci Nanticoke Lenni-Lenapów z południa New Jersey. Etnohistoria i współczesność – Bartosz Hlebowicz
 • 24. “Aby w waszych umysłach nie pozostał niepokój, który mógłby wzbudzić choćby cień złej woli wobec braci waszych”, czyli o magii wampumu w Ameryce kolonialnej – Bartosz Hlebowicz
 • 25. Konstruowanie “dzikiego”, czyli o Indianach w filmie amerykańskim – Bartosz Hlebowicz
 • 26. Znani i lubiani, czyli jak nie pisać dzis o Indianach (wyznania redaktora) – Marek Maciołek
 • 27. Polski Ruch Przyjaciół Indian wczoraj, dzis i jutro – Marek Nowocień
 • 28. Polak na indiańskiej ziemi. O Andrzeju Wali i jego felietonowej wizji Ameryki – Bartosz Hlebowicz
Indianie Kalinago i inni... Referaty Seminariów Antropologicznych 2001-2008
From Brotherton to Bridgeton. Indians of New Jersey in 19th and 20th Centuries
Andrew J.R. Wala

Atlantic City – Wielichowo 2006,
stron 10,
format 16,5cm x 24cm

Cena US: $2, w Polsce: 2 PLN
Opis

Anthropological Papers of the Polish-American Ethnological Society in Memory of Bronisław Malinowski.
Paper presented at the 50th International Congress of Americanists for the Section ANT-8 “The North American Indians: the Past, the Present and the Future”, Warsaw, July 10-14, 2000.
Presiding Chair: Dr. Izabella Rusinowa, Professor in the History Department of the University of Warsaw, Poland,