Referaty Seminariów Antropologicznych 1990-2000

redakcja Andrzej Wala i Krystyna Waliaszewska

Atlantic City – Wielichowo 2001

Spis treści

O początkach Towarzystwa i jego przetrwaniu – Andrzej J.R. Wala

Wstęp – Aleksander Posern-Zieliński

 1. Historyczno-polityczne implikacje europocentryzmu w procesie podboju i kolonizacji Ameryki oraz doktrynalnego utrwalania zdobyczy w czasach postkolonialnych po współczesność – Andrew J.R. Wala
 2. Kłamstwa, spaczenia, przemilczenia i półprawdy: manowce historii Indian amerykańskich – Andrew J.R. Wala
 3. Pojmana przez Indian. Relacja Mary Rowlandson jako zapis antropologiczny – Andrew J.R. Wala
 4. Relacje jezuitów jako podstawa kształtowania się wizerunku Indianina w świadomości europejskiej XVII i XVIII wieku – Anna Małgorzata Czyż
 5. Stereotyp Indianina w filmie amerykańskim – Ewa Marciniak-Dżurak
 6. Historyczna archeologia Irokezów z północnowschodniej Ameryki Północnej – Dean R. Snow
 7. Tubylcy Manhattanu w okresie pierwszych kontaktów z Europejczykami (XVI-XVII w.) – Krzysztof Kopczyński
 8. Od Brotherton do Bridgeton. Indianie New Jersey w XIX i XX wieku – Andrew J.R. Wala
 9. Lenni Lenape. Zarys historii wskrzeszonego plemienia – Andrew J.R. Wala
 10. Seks i waloryzacje normatywne. Patriarchat europejski a stosunki płci u Indian Wschodniego Wybrzeża Ameryki Północnej – Andrew J.R. Wala
 11. Muzyka Indian Ameryki Północnej. Charakterystyka – Anna M. Dobrowolska
 12. Społeczny kontekst Tańca Słońca u Arapahów Północnych – Krzysztof Kopczyński
 13. Powieść i rytuał. Elementy tradycyjne we współczesnej powieści indiańskiej – Ewa Marciniak-Dżurak
 14. Literatura indiańska i etnografia – Ewa Dżurak
 15. Konkwista w kontekście wspólnych interesów i dążeń imperialistycznych państwa i Kościoła – Andrew J.R. Wala
 16. Współczesny wkład Polski i Polonii Amerykańskiej w nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i techniczne Ameryki Łacińskiej – Edmund S. Urbański
 17. Etnokulturowa, społeczna i polityczna interpretacja osobowości latynoskiej w Nostromo Josepha Conrada- Marian Hillar
 18. Belize. Szkic historyczny. Możliwości badań antropologicznych – Andrew J.R. Wala
 19. Konflikt etniczny w Ekwadorze: kontrowersje metysko-indiańskie w Otavalo – Aleksander Posern-Zieliński
 20. Mieszkańcy Himalajów rejonu Annapurny i Langtangu – Małgorzata Gąsienica-Małek
 21. O nacjach i wiarach. Z badań nad samoświadomością społeczności lokalnych, na pograniczu katolicko-prawosławnym na Białorusi – Anna Engelking
 22. Klątwa rodzicielska w kulturze ludowej – Anna Engelking

Indianie Kalinago i inni… : referaty seminariów antropologicznych 2001-2008

Redakcja Andrzej Wala i Krystyna Baliszewska

Atlantic City- Wielichowo 2009

Cover of the second volume

Spis treści

Wprowadzenie – Aleksander Posern-Zieliński

 1. Biali Indianie. O akulturacji Francuzów w XVII i XVIII-wiecznej Kanadzie – Anna Małgorzata Czyż
 2. Przekroczyć tabu. Przypadki kanibalizmu w Nowej Francji – Anna Małgorzata Czyż
 3. Trzecia płeć. Koncepcje płciowosci w tubylczych kulturach Indian Ameryki Północnej – Waldemar Kuligowski
 4. Rytuał, wzajemnosć i organizacja społeczna na przykładzie Kiowa-Apaczów – John J. Beatty
 5. Etnoastronomia Indian amerykańskich – John J. Beatty
 6. Kultura Indian Pueblo w regionie Mesa Verde. Możliwosci rekonstrukcji przeszłosci w oparciu o współpracę archeologów z Rdzennymi Amerykanami – Radosław Palonka
 7. Tony’ego Hillermana romans z Południowym Zachodem – Ewa Dżurak
 8. Bieganie po indiańsku: uwagi na marginesie przygotowań do maratonu – Ewa Dżurak
 9. Wielki rozkwit w czasach upadku. Nakum w schyłkowym okresie klasycznym – Jarosław Źrałka
 10. Polskie badania w Nakum i odkrycie grobowca królewskiego Majów – Wiesław Koszkul i Jarosław Źrałka
 11. Na granicy sztuki oficjalnej i popularnej. Graffiti z osrodka Majów w Nakum – Justyna Olko i Jarosław Źrałka
 12. Ludobójstwo podboju Ameryki. Rozmyślania nad moralną nędzą cywilizacji chrzescijańskiej – Andrzej J.R. Wala
 13. O ludobójstwie Indian – Zofia Kozimor
 14. Indianie Taino. Szkic dziejów, zagłady i przetrwania – Andrzej J.R. Wala
 15. Kalinago, Indianie szmaragdowej wyspy – Andrzej J.R. Wala
 16. Kuri-Kuri Indian z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz
 17. Ceramika Indian Paipai i Kumiai z Półwyspu Kalifornijskiego w Meksyku – Jerzy Barankiewicz, Jan Barankiewicz
 18. Totalitaryzm religijny – Dariusz A. Majer
 19. Kateri Tegakouita. Milcząca święta Mohawków – Anna Małgorzata Czyż
 20. Istota prozelityzmu. Misje chrzescijańskie a Indianie amerykańscy – Andrzej J.R. Wala
 21. Niewidzialni wojownicy, czyli o co walczą dziś Indianie – Marek Maciołek
 22. Niewidzialni Indianie stanów New Jersey i Delaware – Edward F. Heite
 23. Źródła tożsamosci Nanticoke Lenni-Lenapów z południa New Jersey. Etnohistoria i współczesność – Bartosz Hlebowicz
 24. “Aby w waszych umysłach nie pozostał niepokój, który mógłby wzbudzić choćby cień złej woli wobec braci waszych”, czyli o magii wampumu w Ameryce kolonialnej – Bartosz Hlebowicz
 25. Konstruowanie “dzikiego”, czyli o Indianach w filmie amerykańskim – Bartosz Hlebowicz
 26. Znani i lubiani, czyli jak nie pisać dzis o Indianach (wyznania redaktora) – Marek Maciołek
 27. Polski Ruch Przyjaciół Indian wczoraj, dzis i jutro – Marek Nowocień
 28. Polak na indiańskiej ziemi. O Andrzeju Wali i jego felietonowej wizji Ameryki – Bartosz Hlebowicz

Indianie Lenni Lenape i inni… Referaty seminariów antropologicznych 2009-2014. Referaty Konferencji Naukowej “Być Indianinem to…” Toruń 2011

Redakcja Andrzej Wala i Ewa Dżurak

Atlantic City, 2017

Cover of the third volume
Cover of the third volume