Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Etnograficzne im. Bronisława Malinowskiego (PAES/PATE) zostało powołane do życia w 1976 roku. Za swoją misję uważamy propagowanie i popularyzowanie tematyki i problemów jakimi zajmuje się antropologia kulturowa, poszerzanie wiedzy na temat grup etnicznych zamieszkujących Stany Zjednoczone ze szczególnym uwzględnieniem Amerykańskich Indian i Amerykańskiej Polonii, popieranie i prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Realizując te cele PAES/PATE popiera badania etnologiczne, etnograficzne i archeologiczne wśród różnych grup społecznych, organizuje doroczne seminarium naukowe, prowadzi działalność wydawniczą oraz podejmuje współpracę z amerykańskimi i polskimi instytucjami o podobnych zainteresowaniach.

O naszej histori można przeczytać tutaj.