Ogólne dane statystyczne

skompilowane przez United States Census Bureau każdego Listopada z okazji Miesiąca poświęconego dziedzictwu Amerykańskich Indian – poniżej dane z 2017

W 1990 roku George H.W. Bush podpisał rezolucję Kongresu uznającą listopad tamtego roku za miesiąc  poświęcony dziedzictwu Amerykańskich Indian. Podobne rezolucje podejmuje Kongres co roku i listopad stał się Miesiącem Dziedzictwa Amerykańskich Indian.

Co roku, w listopadzie, Biuro Spisu Ludności podaje ogólną statystkę dotyczącą Indian

  • 6,7 miliona – tyle wynosi populacja Indian i rdzennych mieszkańców Alaski, którzy w spisie określają się jako Indianie, a włączeni w tę liczbę są też przedstawiciele więcej niż jednej rasy
  • 10,2 milliona – tyle, jak się szacuje, wyniesie populacja Amerykańskich Indian i rdzennych mieszkańców Alaski w 2060 roku. Szacuje się, że będą stanowili 2,5% ludności Stanów Zjednoczonych
  • 141 494 – liczba weteranów armii amerykańskiej określających się jako Indianie
  • 326 – liczba  uznanych przez rząd federalny indiańskich rezerwatów
  • 574 – liczba uznanych przez rząd federalny plemion
  • 29 089 –liczba firm, których właścicielami są Indianie
  • 21 – liczba stanów, w których mieszka więcej niż 100 tysięcy Indian
  • 9 – procent populacji określającej się jako rdzenna ludność na Alasce
  • 31,0 – mediana wieku Amerykańskich Indian