nazwa polska:                    Winnebagowie

forma męska i żeńska:    Winnebaska, Winnebago

przymiotnik:                    winnebaski

Synonimy: Ho-Chunk