nazwa polska:                Wiczitowie

forma męska i żeńska: Wiczitka, Wiczita
przymiotnik: