nazwa polska:    Wahpekute, Dakoci Wahpekute,  Santee Wahpekute, Siuksowie Wahpekute, Wahpekutowie

Synonimy: Wahpekute Dakota, Wahpekute Santee, Wahpekute Sioux