nazwa polska:                         Mikmak, Mikmakowie

forma żeńska i męska:          Mikmaczka, Mikmak

przymiotnik:                           mikmacki

 

Synonimy: Micmac