nazwa polska:      Mescalerowie, Apacze Mescalero

Synonimy: Mescalero Apache