nazwa polska:                 Mandanowie

forma żeńska i męska:  Mandanka, Mandan

przymiotnik:                    mandański