nazwa polska:                Inuici z delty Mackenzie

Synonimy: Mackenzie Eskimo [ ]