nazwa polska:                Luisenio

forma żeńska i męska: Luisenka, Luisen

przymiotnik:                    luiseński

Synonimy: nazwa polska: forma żeńska i męska: przymiotnik: Luiseño