nazwa polska:                  Kwakiutlowie

forma żeńska i męska:   Kwakiutlijka, Kwakiutl

przymiotnik:                    kwakiutlijski