nazwa polska:                Kuczinowie

forma żeńska i męska: Kuczinka, Kuczin

przymiotnik:                    kuczinski

Synonimy: Gwich'in