nazwa polska :  Pueblo Kewa – lud z rodziny językowej keres, język keres

Synonimy: Santo Domingo Pueblo [ ]