nazwa polska:                      Hopi, Hopiowie

forma żeńska i męska:        Hopijka, Hopijczyk

przymiotnik:                         hipijski