nazwa polska:                  Haidowie

forma żeńska i męska:    Haidka Haida

przymiotnik:                     haidański