nazwa polska: Siuksowie Wschodni, Santee

przymiotnik:    santijski