nazwa polska:                  Kroatania

forma żeńska i męska:    Kroatanka, Kroatanin

przymiotnik:                      kroatański