nazwa polska:  Krik, Krikowie

przymiotnik:     krikowski

Synonimy: Muskogee Creek