nazwa polska:                   Czugacze

forma żeńska i męska:    Czugaczka, Czugacz

przymiotnik:                     czugacki

Synonimy: Chugachigmiut, Chugach Eskimo[ ]