nazwa polska:                     Czoktawowie

forma żeńska i męska:       Czoktawka, Czoktaw

przymiotnik:                         czoktawski