nazwa polska:                  Czinukowie

forma męska i żeńska:    Czinuczka, Czinuk

przymiotnik:                    czinucki