nazwa polska:      Chihennowie, Apacze Chihenne

Synonimy: Chihenne Apache