nazwa polska:                    Szejenowie

forma męska i żeńska:      Szejenka, Szejen

przymiotnik:                        szejeński