nazwa polska:                     Atapaskowie

forma męska i żeńska:      Atapaska, Atapask

przymiotnik:                        atapaskański