nazwa polska:                    Aleuci

forma męska i żeńska:     Aleutka, Aleuta

przymiotnik:                       aleucki

Synonimy: Unangan