nazwa polska:                    Alabamowie

forma męska i żeńska:     Alabamka, Alabama

przymiotnik:                      alabamski