Nazwa polska: Abenakowie

Forma żeńska i męska: Abenaczka, Abenak

Przymiotnik:  abenacki

Synonimy: Abnaki [ ], Wabanaki [ ]