Kultura i tożsamość

Powwow

Wydarzenie tak niezwykłe jak powwow mogło powstać tylko w Ameryce. To zjawisko jedyne w swoim rodzaju. Współczesne spotkanie z Indianami, kolorowy festyn tańca, muzyki, rękodzieła. To jednocześnie manifestacja i celebracja, pokaz i promocja współczesnej kultury amerykańskich Indian. Miejsce, gdzie nie Indianie mogą popatrzeć na indiańskie tańce, obejść stragany z indiańskim rękodziełem, zjeść Indian taco albo spróbować, jak smakuje fry bread. Miejsce, gdzie Indianie współzawodniczą o palmę pierwszeństwa w konkurencjach tańca tradycyjnego, a sędziowie oceniają nie tylko maestrię ruchu, ale też kunszt stroju i ozdób. Miejsce spotkania z rodzinami, z Indianami z innych plemion, miejsce wspólnego obozowania.

Miejsce spotkania z kulturą Indian w atmosferze odpustu i zabawy, przeplatanej modlitwą i powagą. Wydarzenie przeznaczone jest dla wszystkich, dla samych Indian, dla sympatyków, dla zainteresowanych. Dla dzieci i dorosłych.

Wiosną i latem na całym obszarze całych Stanów Zjednoczonych powwows odbywają się niemal w każdy weekend. Wystarczy poszukać, a z pewnością, bez względu na miejsce zamieszkania, jakiś powwow organizują w pobliżu lokalni Indianie. W miasteczkach małych i większych, w narodowych parkach, na uniwersyteckich trawnikach, na zielonych terenach dorocznych targów rolniczych.  Powwows wyglądają różnie. Na zachodzie Stanów, na dorocznym powwow w Albuquerque wirują tysiące tancerzy, na wschodnim wybrzeżu może być ich czasem ledwie kilku.

Zdań na temat czym jest powwow i co wyraża jest wiele. Daniel Gelo mówi że powwow to „festiwal konkursów tańca, ucztowania, rozdawania darów, obozowania i innych społecznych działań” (Gelo, 1999). Inni badacze twierdzą, że powwow kreuje „indiańskość”, indiańską tożsamość na poziomie międzyplemiennym, pan-indiańskość. Jeszcze inni twierdzą, że jest przede wszystkim środkiem wyrażania tożsamości indiańskiej na lokalnym, plemiennym poziomie. Nesper pisze, że występ tańczącego Indianina to ciągła dynamiczna wymiana pomiędzy białą publicznością, a indiańskimi aktorami tworząca „authentic fake” indiański taniec spełniający wyobrażenia i oczekiwania. Stwierdzenia powyższe nie są sprzeczne. Wydaje się, że powwow jest nieustającą grą, dynamiczną wymianą między tym co Indianom wspólne, tym co rożne w rozmaitych indiańskich kulturach, a tym jak są i jak chcą być postrzegani. To wspólny, współczesny język tych iniańskiej kultury.

Powwow ma wiele źródeł.  Tradycja tańca socjalnego, czy też tańców celebrujących zwycięstwo, odwagę, udane przedsięwzięcia, w podziękowaniu sprzyjającym duchom była zawsze żywa. W czasach przed kontaktem z Europejczykami spotkania, festyny podczas których wymieniano towary odbywały się często i stanowiły ważny element ekonomii indiańskiej. Była to okazja do spotkań w szerszym gronie, do popisów w wyścigach, biegach, do hazardu,  konkursów, tańców i zalotów. Podczas sezonowego festiwalu Niimiwin u Anishinaabe, kiedy spotykały się sąsiadujące grupy odbywały się tańce niejako towarzyskie, którym towarzyszyła zawsze muzyka bębnów. Stowarzyszenia wojowników Helushka (Heylushka, Hethushka) były jednocześnie stowarzyszeniem tancerzy i muzyków. Jest to także nazwa tańca zapoczątkowanego wśród ludu Omaha i Ponca w latach 1600s. Tancerze nosili bogate stroje, ozdoby z piór podobne do współczesnych roaches i bustles.  Taniec Hu-Chunk (Winnebago) odtańczony w Waszyngtonie w 1828 roku, podczas wizyty delegacji tego plemienia uważa się za pierwowzór  „tańca wojennego” zaprezentowanego białej publiczności.

Jeżeli dodamy do tego popularne widowiska amerykańskie – rodea, festyny, kiermasze podczas których Indianie, by zarobić, tańczyli dla turystów i dodamy do tego popularność  Wild West Shows podczas których również występowali Indianie  to powstaje mieszanka z której wyłania się współczesny powwow. popierano plemienności.

Najważniejszy element współczesnego powwow – taniec – był dla lndian Amerykańskich z jednej strony wyrazem i sposobem przechowania kultury, a z drugiej kreowaniem samo-reprezentacji przeznaczonej dla odbiorcy z zewnątrz, która była odpowiedzią skolonizowanych na panujące stereotypy. Była próbą przejęcia  i przekształcenia tego stereotypu. Taniec od pokazu dla turystów, imitacji autentyczności staje się narzędziem edukacyjnym i świadomym wyrazem prezentacji rdzennej kultury.

Powwow, bez względu na miejsce i wielkość odbywa się zgodnie z takimi samymi regułami i ma taką samą strukturę. Tańce zawsze odbywają się na centralnie wybranym placu, wokół którego kręgiem ustawione są miejsca do siedzenia. Na skraju tego placu stoi bęben, wokół którego siedzą  muzycy. Tuż obok znajduje się stanowisko mistrza ceremonii, zapowiadającego kolejne konkursy i wydarzenia. Arena taneczna, do której wejście jest zorientowane na wschód a tancerze poruszają się po niej zgodnie ze wskazówkami zegara jest głównym teatrem wydarzeń. Wokół niej siedzi, stoi, kibicuje krąg widzów. Poza widzami znajduje się przestrzeń do spotkań towarzyskich, spacerów między straganami z rękodziełem i jedzeniem.  Kolejny krąg to obozowiska dla przyjezdnych, kampery głównie, samochody, etc.

Kolejność następowania poszczególnych elementów powwow, kolejność tańców jest precyzyjnie określona.

Powwow zawsze zaczyna modlitwa, po której następuje Flag Song, a następnie pieśń dla uhonorowania weteranów. Potem przychodzi czas na Grand Entry – paradę wszystkich tancerzy, na której czele kroczy szanowany członek społeczności z Eagle Staff w ręku. Zanim kroczą zwykle weterani wojenni i indiańskie księżniczki.

Konkurencje taneczne można z grubsza podzielić na męskie i żeńskie tańce tradycyjne z ustalonymi krokami oraz męskie i kobiece tańce dopuszczające dużą dowolność – męski „fancy dance” i żeński taniec z szalem.

Mężczyźni startujący w konkurencjach wybierają taniec tradycyjny, Grass Dance, albo Fancy Dance. Taniec tradycyjny podkreśla talenty myśliwego i wojownika w krokach można rozpoznać przykucanie do sprawdzenia tropu, rozglądanie po okolicy, czy odpieranie ciosów. Kolory strojów są utrzymane w gamie neutralnej. Grass Dance, Taniec Trawy pojawił się na Równinach pod koniec XIX wieku. Tancerze noszą barwny strój, którego elementem charakterystycznym jest ogromna ilość długich frędzli czy wstążek imitujących w tańcu falującą trawę. Najnowszy taniec, Fancy Dance, pozwala na indywidualną ekspresję w stroju i kroku. Skomplikowane kroki, podskoki, półobroty i szybkie obroty wymagają od tancerza dużej sprawności fizycznej. W tańcach męskich podkreśla się siłę, sprawność w polowaniu i wojnie.

Kobiety tańczą taniec tradycyjny, Jingle Dance albo Taniec z Szalem – odpowiednik męskiego Fancy dancing. Taniec tradycyjny bardzo spokojny podkreśla godność, spokój i równowagę. Wdzięczny Jingle Dance w spódnicach z dzwoneczkami ma przynosić ulgę w chorobie. Fancy Shawl Dance ma przywoływać na myśl motyla.  W tańcu wirujące kobiety rozkładają ramiona na które zarzucony jest kolorowy szal.

Mistrz ceremonii, zapowiadający poszczególne elementy powwow, tańce, modlitwy, pieśni, grupy bębniarzy, parady jest niezbędnym elementem powwow. Powinien być dowcipny i znać się na rzeczy. Jak wysoko ceniony DJ. Humor jest niezbędny w zapowiedziach. Żarty z innych, z białych z Indian, z innych narodów są oczekiwane i doceniane. Jest też przewodnikiem po indiańskiej kulturze, objaśnianie znaczenia poszczególnych elementów powwow to bardzo ważne jego zadanie.

Powwow zawiera elementy święte i świeckie. Świeckie – to parady i konkurencje taneczne. Sakralne to otwierająca modlitwa i traktowanie niektórych elementów.  Orle pióra jako element stroju są traktowane z religijną czcią. Muszą być bardzo dokładnie przymocowane do elementów stroju.  Kiedy orle pióro przypadkowo spadnie na ziemię. Mistrz ceremonii poważnieje, zatrzymuje wszystkich i odbywa się uroczysta procedura podniesienia, której nie należy ani fotografować ani filmować

Powwow ma ogromne znaczenie dla indiańskiej tożsamości. Jest reprezentacją kultury, pozytywnym obrazem, ucieleśnieniem indiańskości kreowanym przez samych Indian dla siebie nawzajem i dla szerszego społeczeństwa. Powwow w formie współczesnej, choć ciągle ewoluuje i adaptuje się do warunków lokalnych i pan-indiańskich, przybrał swą formę w okresie zimnej wojny.  Stał się jednocześnie wyrazem tożsamości lokalnej i pan-indiańskiej, pokazem tejże i jej propagowaniem. Pełni funkcje scalające społeczność i funkcje edukujące. Jest występem, konkursem, pokazem, spotkaniem towarzyskim, wymianą, handlem. Pełni rolę ekonomiczną i społeczną.

Kolorowe stroje tancerzy, ich oddanie tańcowi, rytm bębnów i pieśni nie pozostawiają wątpliwości, że Indianie to nie tylko przeszłość, ich kultura jest żywa, pełna energii i rozwija się w coraz nowe formy

Gelo, Daniel. Powwow Patter: Indian Emcee Discourse on Power and Identity. The Journal of American Folklore, 1999 (v.112 nr 443)

Krystal, Matthew. Indigenous Dance and Dancing Indian : Contested Representation in the Global Era, University Press of Colorado, 2011.

Young, Gloria Alese. Powwow Power: Perspectives in historic and contemporary intertribalism. 1981.

Read more hidden text

Read more

Sztuka współczesna – wystawy w NMAI

Gospodarka i polityka

Kasyna

No DAPL