Zarys stosunków między rządem USA a narodami indiańskimi

Relacje między plemionami indiańskim a rządem USA można podzielić na siedem okresów. (za The Rights of Indians and Tribes, Stephen L. Pevar, wydanie 4, 2012, Oxford University Press)

1492-1787: Okres plemiennej niezależności

 • Początkowo relacje pokojowe, wzajemna pomoc i wymiana towarów.
 • Niezgoda z powodu sprzeczności interesów powoli przeradza się w otwartą wrogość i użycie przemocy
 • Choroby przywleczone przez Europejczyków dziesiątkują populację Indian.
 • Populacja kolonistów z Europy zwiększa się coraz bardziej i coraz szybciej.
 • Zawłaszczanie indiańskiej ziemi zdarza się coraz częściej
 • Po wygranej wojnie o niepodległość osadnictwo amerykańskie przesuwa się coraz głębiej w kontynent amerykański.

1787-1828: Okres porozumień

 • Plemiona indiańskie uważano za niezależne narody i prowadzono z nimi negocjacje wieńczone traktatami.
 • Plemiona Indiańskie silne militarnie ciągle stanowiły zagrożenie dla osadników i państwa
 • Ustanowiono prawa federalne przeciwko zajmowaniu indiańskiej ziemi
 • Ustanowione prawa nie były ani przestrzegane, ani egzekwowane, wręcz przeciwnie ekspansję widziano w pozytywnym świetle

1828-1887: Okres przesiedleń

 • “Przesiedlenia wschodnich plemion na Zachód” – oficjalna dominująca polityka rządu
 •  USA jako państwo rośnie w siłę i przestaje unikać otwartych konfliktów z Indianami.
 • „Indian Removal Act” z 1830 prowadzi do traktatów zmuszających wschodnie plemiona do przesiedleń za zachód
 • Odkrycie złota prowadzi do dalszej ekspansji i do zagłady bizonów
 •  Do 1887 roku założono około 200 szkół z internatami, do których siłą wysyłano indiańskie dzieci.
 • Sądy federalne miały prawo osądzaći ścigać sądownie Indian, którzy popełnili przestępstwa na terenie rezerwatów
 •  W 1871 Kongres przegłosował prawo o zakończeniu zawierania traktatów z plemionami
 • Indiańskie plemiona przestały być postrzegane jako niezawisłe narody

1887-1934: Okres podziału ziemi i przymusowej asymilacji

 • Asymilacja do społeczeństwa amerykańskiego stała się nową wytyczną polityki federalnej
 • Przegłosowany w 1887 General Allotment Act (Dawes Act) miał na celu zakończenie niezawisłości plemiennej, wymazanie granic rezerwatów poprzez przymusowy podział ziemi na indywidulane działki
 •  Ziemia pozostała po podziale została sprzedana nie Indianom.
 • Kultura plemienna została całkowicie zaburzona, życie wspólnotowe zniszczone, ziemia odebrana a obcym pozwolono mieszkać na terenie rezerwatów
 • Kongres zezwolił na dzierżawę indiańskiej ziemi nie Indianom, kontrolował wynikające z tego dochody oraz decydował o ich dystrybucji.
 • W 1924, Kongres przegłosował ustawę o nadaniu Indianom amerykańskiego obywatelstwa

1934-1953: Okres reorganizacji polityki wobec Indian

 •  W 1935 roku przyjęto Indian Reorganization Act (IRA) – zmiana polityki federalnej wobec Indian miała na celu uratowanie pozostałej indiańskiej ziemi, zachęcanie Indian do organizowania własnych rządów i przyjmowania własnych konstytucji w procesie umacniania samostanowienia.
 • Ustawa IRA była krytykowana za paternalizm, etnocentryzm i brak radykalizmu, ale była zwrotem we właściwym kierunku.

1953-1968: Zakończenie- Wygaszanie- Eliminacja

 •  Cele IRA zostały porzucone wraz z kolejną zmianą kierunku polityki wobec Indian
 • Związki rządu z plemionami na zasadzie powiernictwa zostały zakończone i asymilacja ponownie stała się głównym celem polityki federalnej
 • Świadczenie federalne i pomoc socjalną były eliminowane
 •  W 1953 roku prawo Public Law 280 dało sześciu stanom prawo ścigania przestępstw kryminalnych w rezerwatach.
 • Rozpoczęty w 1956 program relokacji oferował Indianom przenoszącym się do miast pomoc w szkoleniu zawodowym, w znalezieniu pracy i mieszkania
 •  Wiele rządów plemiennych zostało rozwiązanych, a rezerwaty zniesione.

1968- Współczesność: Plemienne samostanowienie

 • Kolejny zwrot w polityce federalnej na rzecz promowania plemiennej niezawisłości i samostanowienia.
 •  Od 1968, ustawodawcze, wykonawcze organy władzy próbują wprowadzić prawa prowadzące do polepszenia socjalnych i ekonomicznych warunków plemion i ich członków
 • Od 1970 roku Indianie przegrali 80% spraw w Sądzie Najwyższym

Read more hidden text

Read more