Znajdą się tutaj informacje o pracach i sylwetki antropologów, którzy prowadzili badania wśród Indian. Między innymi Franz Boas, Ruth Benedict, Gladys Reichard ,  Ella Deloria, Alfred Kroeber, Clyde Kluckhohn, James Mooney, James R. Walker …..etc.